સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 2 October 2013

Historical Place Sihor Khodiyar Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Sihor Khodiyar Mata Temple ( Gujarat )

Sihor Khodiyar Mata Temple

The Khodiyar Mataji temple located on Rajkot city Road at a distance of 5 km from Sihor village. another 14 kilometers from Bhavnagar city in Gujarat, india. The mandap is the middle structured so where the main idol of the mandir is placed. The presiding deitys of this mandir is the ancestral khodiyar maa of sihor. this temple is one of the most visiting places to see in Bhavnagar city. This mandir area around the picturesque scenic beauty, which is also include a very crystal and clear lake. daily thousands of piligrimes visit this temple. As the khodiyar mata temple is located on the bank of this lake. its very nice and beautiful temple to sihor village

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment