સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 17 October 2013

Historical Place Surat Swaminarayan Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Surat Swaminarayan Temple ( Gujarat )

Surat Swaminarayan Temple

Surat Swaminarayan Temple suiteded in the ved road, katargam. Today i am visit this mandir in morning. this temple location and area so nice its heart of the this city. the develop Virtue of “Satsang” like Children – Youths – Women Mandal on a very big scale also Life Long constant Dhun of “Swaminarayan” Mahamantra. This temple to  Prayers are held three times a day and many temple here but this mandir is very big and beautiful. the Ghanshayam maharaj in suiteded this temple to midle. Big parking and bhojnalaya are available in this temple


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment