સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 16 October 2013

Historical Place Surat Umiya Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Surat Umiya Maa Temple ( Gujarat )

Surat Umiya maa Temple

Umiya maa temple location of the katargam, Surat. Today, morning i am visit this mandir.This city was called Sona ni Murat and its was said that ships bearing Flag of the 85 countries anchored at Surat city, So Surat city traded with many countries of the world. Umiya mata is suiteded to midle of the katargam area.use of the this sea route and thus became prosperous.Umiya Mataji mandir stands the Shivalaya of the Umeshwar Mahadev. Also present next to it is an artistic mandir of Bhidbhanjan Hanuman. which houses a 5 feet idol of Hanuman murti. The campus also has Shitlamataji mandir. which is only present in Surat Umiyadham. This city has diamond, Jari and Textile industries of Surat was widely acclaimed and famous to nationally (india) and internationally (world wide).its nice and beautiful temple plz visit at least once time. Nearest railway station just 5 k.m .

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment