સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 18 October 2013

Historical Place Surat Vishweshwar Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Surat Vishweshwar Mahadev Temple ( Gujarat )

Surat Vishweshwar Mahadev Temple

Today, i am visited vishweshar mahadev temple, surat  This mandir located in the vadinath circle, ved road, katargam, surat, gujarat . this city is very beautiful and nice and this mandir is very attractive so.The temple is 6 k.m away from surat railway station.The controlling deity is Lord visweshwar mahadev. ThisTemple enshrines a large `yoni-lingam` and the outer sides of the shrine are decorated with the images of Goddess Durga, Lord Vishnu and Lord Ganesha. Lord Hanumanji, Lord Laxmi mataji etc..its very good manidr in surat city so at least once time visit people. Nearest bus stand is just 5 k.mSource :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment