સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 13 November 2013

Historical Place Gambhu Shree Ranchodray Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Gambhu Shree Ranchodray Temple ( Gujarat )Gambhu has been known eminent Gambhira nagari in ancient history. On every full moon day many prilgrienus from surrounding area visit for visious..Those who believe in this god. They are surely succeed we arrange a big procession of this god on full moon day of Asuin month. This chariot tales round from one places to another places and people was for loop. Make their lives happy and prosperous another temple of gambhu is .Sitla mataji, Reva maharaj samathi,manpuri maharaj,Famous jain temple(Gambhira pashvnath Bhagwan),Kanpir dada,Ambe mataji,Ganpati temple,Mahakali mata,Sikotar maa,mahadev mandir,Khodiyar Mata and Ramdev pir.The big nearest bus stop is mehsana 25 k.m, also railway station.

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment