સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 29 November 2013

Historical Place Jamnagar Jain Temple ( Gujarat )


Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Jamnagar Jain Temple ( Gujarat )

Jamnagar Jain Temple

Jamnagar city has many  Jain temple. Jamnagar is 92 km from Rajkot. The South of the mosque are three Jain Temples, built between 1574 and 1622, the most intricate of which is Raisi Shah’s temple, dedicated to the tirthankar Shantinath, with a sanctum dome decorated with gold inlay work. Its various chambers, elaborate geometric patterns in the marble floors, many with mirrored ceilings, ask for a few hours of time, preferably in the morning. Next is the Vardhman Shah temple, dedicated to the tirthankar Adinath, a more simple structure, but also more vibrant in color. The third temple of the triad is smaller, but also interesting. Opening hours for the temples are supposed to be from 5:30am-1pm and 3:30pm-9pm. These timings vary, but you can usually find a caretaker to let you in anyway.Visit this temple so State transport buses and private luxury coaches connect Jamnagar with various centres of Gujarat
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment