સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 15 November 2013

Historical Place Koteshwar Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Koteshwar Temple ( Gujarat )

Koteshwar Temple

I am visited this temple in 2007 to my college tour.It is about 165 kms away from Bhuj and 2 kms from Narayan Sarovar. The writing on the left side of the gate shows that the present fort and temple were constructed in 1820 by Sheth Sundarji and Jetha Shivji Brahmakshatriya. In the middle, a beautifully built stone temple of Mahadev called Koteshwar is situated. Its terrace has three domes. Under the central dome, there is a large and beautiful cheek pull presented by Rao Desalji. In the right dome, there is a large stone image of Hanuman and in the left dome; there is a large stone image of Ganpati. Inside the porch, there is a hall Mandap with a large central and two side domes. At the internal end of the hall, the holy places are available and on the other side; figures of Ganpati and Hanuman.it's beautiful and nice temple


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment