સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 2 December 2013

Historical Place Gopnath Mahadev Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Gopnath Mahadev Temple ( Gujarat )

Gopnath Mahadev Temple

Gopnath Mahadev Temple is situated on the beach at Gopnath in Bhavnagar District of Gujarat. Facing towards the sea, this temple is about 75 km from Bhavnagar and is near to the Gopnath Lighthouse. It is dedicated to Lord Shiva. Narsinh Mehta is believed to have performed  penance at this temple.Set on the seashore, the temple is an ideal spot for all wanting a spiritual and natural trip. The coast in this area is full of tiny islands and offers a picturesque delight to the onlooker Talaja, Gopnath Beach and Gulf of khambat are some of the nearby attractions.Gopnath Mahadev Temple can be accessed from Talaja just10 k.m .
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment