સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 2 December 2013

Historical Place Takhteshwar Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Takhteshwar Temple ( Gujarat )

Takhteshwar Temple

The takhteshwar Temple sits on the highest hillock in Bhavnagar. The views over the city and out into the Gulf of Cambey are excellent but the temple itself is of mirror interest. Founded as a port in 1723 A.D., Bhavnagar is still an important trading post for the cotton goods manufactured in Gujarat. Bhavnagar is a sprawling city with distinctly separate old and new sections. The bus station is in the new part of the town and the railway station is at the far end of the old town.this popular landmark is a Shiva temple constructed way back in 1893 and named after its patron Takhtsinhji. Sitting on the serene marble courtyard of the temple one can have a panoramic view of the entire city.
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment