સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 21 January 2014

Historical Place Ambe Mataji Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Ambe Mataji Temple ( Gujarat )

Ambe Mataji Temple

During the Treta yuga powerful and evil forces had taken control of the world. The combined cries of devotees inspired a divine solution. Mahalakshmi, Mahakali and Mahasaraswati combined their shanti’s (powers) to produce a Devi powerful enough to free the people of their suffering. That powerful Goddess that they produced is Vaishno Devi. Vaishno Mata quickly disposed of an evil demon who was preventing devotees from their religious practices...

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment