સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 9 January 2014

Historical Place Chudel Mata Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Chudel Mata Temple ( Gujarat )

Kungher Chudel Mata Temple

The Hight court of khungher
Kungher Looks like people of this small village want justice from none other than the almighty. In Kungher village in Patan, high court is temple of Chudel Mata Thousands flock to the temple on Sunday with their grievances. "People find that their problems get sorted out quickly when they come here. That's why the temple has been dubbed 'high court of Kungher'. Now, that's how it's commonly referred to," says Umedbhai Patel, temple trustee. Rush of devotees has risen in the last two to three years because of favourable word-of-mouth publicity. "The village has had a small shrine for the goddess for more than two decades. But, it was considered evil and people were frightened to come near it.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment