સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 24 January 2014

Historical Place Modhera Sun Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Modhera Sun Temple ( Gujarat )

Modhera Sun Temple

The Sun Temple, Modhera (Gujarat) was built in 1026 AD by King Bhimdev of the Solanki dynasty and is dedicated to Lord Surya, the Sun God of Hinduism. It is akin to the Konark Sun Temple of Orissa. One more sun temple is at Martand in Jammu and Kashmir.
The Modhera sun temple is situated on the bank of the river Pushpavati, 25 km from Mehsana and 102 km from Ahmedabad..Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment