સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 10 January 2014

Historical Place Virpur Jalaram Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Virpur Jalaram Temple ( Gujarat )

Virpur Jalaram Temple

Jalaram Temple Suited in Virpur it's is a small village about 52 K.M  from Rajkot.It is situated on National Highway No. 8b.This village had become holy after the birth of Shri Jalaram Bapa.It had become famous now all over the world due to events that had taken place in the life of Shri Jalaram Bapa. More over the people from all over the world come here to see the native place of Shri Jalaram Bapa and to see the "JHOLI" and "DANDA" given by god to Virbai Maa and the Original Hanumanji's Idol.The people in the village are still feeling Bapa near them and if you try to feel them with pure heart then you will also feel that Bapa is with you also.Plz visit one time and feel it change your life.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment