સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 31 December 2013

Historical Place Chanasma Saibaba Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Chanasma Saibaba Temple ( Gujarat )

Chanasma Saibaba Temple

"The life of Sai Baba is as wide and as deep as the infinite ocean; all can dive deep into it and take out precious gems (of knowledge and bhakti) and distribute them."  -Sri Sai Satcharitra
Chansma is very beautiful city so many temple are there and saibaba temple,It is a beautiful temple.It is near railway track.It also has a Beautiful and lovely temple of Sadhi maa.Pleople there and i too believe that she is a great goddess.She does a great miracles. We believe that she comes to us and help us during any kind of trouble.Near her temple there is also a temple of Sadhimaa.TheTemple is near the saibaba temple nearest railway track.saibaba temple behind sorrounded by some houses.There are houses near behind the temple of ma sikoter.
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment