સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 17 January 2014

Historical Place Aithor Ganpati Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Aithor Ganpati Temple ( Gujarat )

Aithor Ganpati Temple

Lord Ganesh’s temple in Aithor which is famous in all over Gujarat which is situated in bank river Puspavati far 4 km from Unjha in Mahesana District. The God Statue was not made of Marble and ant metal. But it is made of Soil. On God Statue, people full down sindur and Ghee. The Ganesha’s God Temple is left side which is rarely fount in India because of that there are million people come for prayer in Aithor.There is a very strong sense of hertitage among the people of this village and even now several villagers continue in their profession/trade according to that which has been followed in previous generations The tradition of predictng rain and crop yield according to natural indicators (sukan) is still practiced here; flowers are used as indicators..


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment