સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 23 January 2014

Historical Place Akshadham Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Akshadham Temple ( Gujarat )

Akshardham Temple

a
The Swaminarayan Akshardham temple of Gandhinagar is a modern complex, built in traditional Indian architectural style from 6000 metric tons of long lasting pink sandstone, from Rajasthan, and carved by expert artisans from Bansipahadpur. The uniqueness of the temple is that it is entirely made from sand stone without any use of steel. The temple houses a 7 ft gold leafed idol of Lord Swaminarayan along with his relics kept inside the temple. The temple is set in the multi acre garden, an example of modern state-of-the-art and architecture...

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment