સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 22 January 2014

Historical Place Bahuchar Mataji Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Bahuchar Mataji Temple ( Gujarat )

Bahuchar Mataji Temple

Bahucharaji was a daughter of a “Charan” Bapal dan Detha. She and her sister were on journey with a caravan when a marauder named Bapiya attacked their caravan. It was common practice in charan men and women if overpowered by their enemies, not to surrender but to kill themselves. Shedding the blood of charan was considered heinous sin. When Bapiya attacked the caravan, Bahuchara and her sisters announced tragu and cut their breasts. Legends tells that Bapiya was cursed and became impotent. The curse was lifted only when he worshiped Bahuchara Mata by dressing and acting like woman. Today Bahuchara mata is considered patroness of—and worshipped by—the hijra community in India...

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment