સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 15 January 2014

Historical Place Somnath Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Somnath Temple ( Gujarat )

Somnath Temple

Somnath temple stands at the shore of the Arabian ocean on the western corner of Indian subcontinent in Gujarat State. This pilgrimage is one of the oldest and finds its reference in the ancient texts like Skandpuran, Shreemad Bhagavat, Shivpuran etc. The hymn from Rig-Veda quoted below mention the Bhagvan Someshwar along with the great pilgrimage like Gangaji, Yamunaji and Eastward Saraswati. This signifies the ancient value of this Tirthdham.You might not find a major hotel chain near Somnath. For the pilgrims and tourists, there are guesthouses, rest houses and inns etc. Services are simple but reasonable for a comfortable stay. Accommodation options are also available in Veraval and junagadh.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment